ناخوانده به خانه خدا نتوان رفت !

نبرد رگي تا نخواهد خداي ! (( اگر تيغ عالم جنبد ز جاي . ))

نخود توي شله زرد !

نديد بديد وقتي بديد به خود بريد !

نذر ميكنم واسه سرم خودم ميخورم و پسرم !

ناخوانده به خانه خدا نتوان رفت !

نبرد رگي تا نخواهد خداي ! (( اگر تيغ عالم جنبد ز جاي . ))

نخود توي شله زرد !

نديد بديد وقتي بديد به خود بريد !

نذر ميكنم واسه سرم خودم ميخورم و پسرم !

نردبون، پله به پله !

نزديك شتر نخواب تا خواب آشفته نبيني !

نكرده كار نبرند بكار !

نگاه بدست ننه كن مثل ننه غربيله كن !

نوشدارو بعد از مرگ سهراب !

نوكر باب، شيش ماه چاقه شيش ماه لاغر !

نوكر بي جيره و مواجب تاج سر آقاست !

نونت را با آب بخور منت آبدوغ نكش !

نون خودتو ميخوري حرف مردم و چرا ميزني ؟!

نه آب و نه آباداني نه گلبانگ مسلماني !

نه بر مرده بر زنده بايد گريست ! (( گر اين تير از تركش رستمي است . )) [[ فردوسي ]]

نه پسر دنيائيم نه دختر آخرت !

نه سر كرباسم نه ته كرباس !

نه شير شتر نه ديدار عرب !

نه قم خوبه نه كاشون لعنت به هر دوتاشون !

نه نماز شبگير كن نه آب توي شير كن !

ني به نوك دماغش نميرسه !

نيش عقرب نه از ره كين است --- اقتضاي طبيتش اين است !

نيكي و پرسش ؟!

داستان سیب زمینی

ضرب المثل هاي شيرين فارسي نونی

داستان زیبا ، حتما بخونید

جاندارانی که‌ زمان‌ مرگ‌ خود و یا اطرافیانشان را می دانند

داستان کوزه ...

داستان " دو فنجان قهوه

3 گام مشترک برای این که مسیر زندگی درست را انتخاب کنیم

كن ,بديد ,توي ,آب ,پسرم ,واسه ,به خود ,ناخوانده به ,بريد نذر ,بديد به ,وقتي بديد

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله کتابخانه عمومی ثامن الحجج (ع) باخرز ehteraq فروشگاه اینترنتی قاصدک طلایی مطالب اینترنتی جمله هاي طلايي و مطالب گوناگون کتابخانۀ باقرالعلوم (ع) شهر زاینده رود 17694943 kahri حاج عباس عربی دهکده